For en smartere bildelsbranche.

Autocirc er omdrejningspunktet for en cirkulær forretningsmodel. Sammen med flere uafhængige aktører minimerer vi materialeaffald og optimerer genbrugen af bæredygtige reservedele. Et genvindende koncept til gavn for investorer, partnere og privatkunder. Og ikke mindst for den næste generation.

EN DEL AF NOGET STØRRE

Lokale aktører med globale miljømål.

Med én forretningskreds forbinder vi flere virksomheder på reservedelsmarkedet og muliggør en stabil strøm af bæredygtige reservedele. I stor skala.

Kapacitet før kvantitet.

Det kræver cirka 30.000 dele at bygge en bil.
Ved at genbruge flere dele af hver udtjent bil bidrager vi til en massiv forandring i den cirkulære økonomi.

Vores mission er at optimere genbrugen af bilens ressourcer og sammen med veletablerede virksomheder at skabe de rette betingelser for både partnere og planeten.

– Johan Livered, adm. dir. hos AutoCirc.

75% mindre CO2.

At vælge de rigtige reservedele kan gøre en overraskende stor forskel for vores samlede klimabelastning. Reparationer udført med genbrugte reservedele reducerer kuldioxidemissionerne med hele 75 % i forhold til nye reservedele, ifølge IVL Svenska Miljöinstitutet.