Bæredygtighed

Hvorfor opfinde hjulet to gange?

Vores arbejdsprincip betyder, at flere bildele kommer ind på reservedelsmarkedet i stedet for at blive skrottet. Det reducerer både affaldsmængderne og behovet for ny produktion. De dele og sektioner, der ikke kan genbruges, omdannes til sekundære råvarer – med nye formål og funktioner i produktionscyklussen. Ved at skabe et forretningskredsløb, der genbruger og forlænger levetiden på brugte dele, kan vi bevare så mange bildele som muligt, hvilket resulterer i en optimal levetid på markedet.

Vi gentager os selv. Igen og igen. Og verden bliver hele tiden bedre.

Friktionsfrit flow og optimeret værdiskabelse i hele værdikæden – vores cirkulære forretningsmodel genbruger og genskaber store mængder bildele gennem et koordineret kredsløb

Bæredygtighed handler om små ting.

Bæredygtighedsarbejdet er en stor del af vores kerneforretning – og det vigtigste punkt på vores dagsorden. Vi bidrager til at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 12 og 13, der handler om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre samt begrænse klimaforandringerne. Det er planen, at mængden af affald i 2030 skal være væsentligt reduceret gennem forebyggende tiltag, genbrug og genanvendelse. Når gamle bildele får nyt liv, og overskydende materialer genbruges og omdannes til nye produkter, skabes der en smart genbrugscyklus, der minimerer materialespild og reducerer det økologiske fodaftryk. Hver lille del tæller. Og vores arbejde for fremtiden starter i det små.

Sekundært marked som første valg.

At eje og køre bil bør ikke bidrage til unødig klimaangst. Vores forretningsmodel betyder, at flere bilister kan køre bæredygtigt.

Samme vej, samme retning.

Ambition med et klart mål
Autocirc skal være en eftermarkedsvirksomhed i bilbranchen, der helhjertet fokuserer på genbrug og genanvendelse. En unik platform i bildelsbranchen, der muliggør en bæredygtig fremtid ved at fremme genbrugen af bildele, både som reservedele og som genanvendte originale dele i ny produktion, og ved at skabe bedre forudsætninger for genindførelse af sekundære råvarer. Vi arbejder for at sikre, at så mange bildele som muligt forbliver på markedet så længe som muligt, og ved at skabe en kreds af virksomheder, der kan tage sig af forskellige afsnit af en bildels levetid, kan Autocirc øge genbrugen og bidrage til udviklingen af den cirkulære økonomi. Målet er at blive størst i Europa i 2025.

Code of Conduct
For at sikre, at vores og vores leverandørers aktiviteter udføres på etisk, social og bæredygtig vis, har vi udviklet et adfærdskodeks (Code of Conduct). Det styrer, sikrer og definerer principperne og standarderne for, hvordan vi opfører os, hvordan vi driver vores forretning, og hvordan vi interagerer med hinanden – internt og eksternt. Vores adfærdskodeks bygger på tre områder: miljøansvar, socialt ansvar og forretningsetik.

Vi ønsker at muliggøre en bæredygtig fremtid for vores planet ved at fremme brugen af genbrugte bildele, både som reservedele og i ny produktion.