TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tässä Autocirc AB:n tietosuojakäytännössä selitämme, miten Autocirc AB, jonka organisaationumero on (559214-4314) (”Autocirc”), käsittelee henkilötietoja. Tämä käytäntö koskee Autocircia ja sen tytäryhtiöitä, koska henkilötietoja voidaan jakaa konsernissa.Käytämme keräämiämme tietoja tai tietoja, joita sinä asiakkaana, työntekijänä tai toimittajana annat, seuraavista syistä:

• Täyttääksemme velvollisuutemme toimittajia tai asiakkaita kohtaan käytämme mm.
yhteystietoja, joita keräämme sopimuksella tai muulla tavoin.
• Vastataksemme kysymyksiin tai kommentteihin, jotka on saatu sähköpostitse muiden Autocircien työntekijöiltä tai asiakkailta, meidän on käsiteltävä sähköposteja, nimiä ja muita mahdollisia henkilötietoja, jotka on annettu sähköpostiviestissä.
•Noudattaaksemme esimerkiksi kirjanpitolaissa meille kuuluvia oikeudellisia velvoitteita meidän on tallennettava kirjanpitotiedot määrätyltä ajanjaksolta.
Tässä henkilötietojesi käsittelyssä Autocirc on rekisterinpitäjä. Löydät yhteystiedot yhteydenottoa varten alla olevasta kohdasta ”Yhteystiedot”.

Lue lisää siitä, miten käytämme henkilötietoja, miten tämä vaikuttaa yksityisyyteesi ja miten voit huolehtia oikeuksistasi:

Lue lisää siitä, miten käytämme henkilötietoja, miten tämä vaikuttaa yksityisyyteesi ja miten voit huolehtia oikeuksistasi:

Periaatteemme

Autocirc harjoittaa yrityksen perustamiseen liittyvää liiketoimintaa. Käyttäjätietojen käsittely sovellettavien määräysten mukaisesti sekä turvallisella, tehokkaalla ja arvoa luovalla tavalla on keskeisessä asemassa asiakkaidemme sekä työntekijöidemme ja kumppaneidemme luottamukselle. Yksittäisen käyttäjän yksityisyyden suojaaminen on ratkaisevan tärkeää käyttäjien ylläpitämiseksi ja tavoittelemiemme pitkäaikaisten suhteiden kehittämiseksi. Autocircin johto vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja yksilöiden luottamuksen huomioivalla tavalla.

Keräämämme henkilötiedot

Autocirc kerää tietoja täyttääkseen sopimukset toimittajiemme, kumppaneidemme, työntekijöidemme ja työnhakijoidemme kanssa ja tarjotakseen parasta mahdollista palvelua sinulle asiakkaana. Jotkut näistä tiedoista ovat sellaisia, jotka annat meille suoraan hakuprosessimme yhteydessä, ottamalla yhteyttä kirjeitse, sähköpostitse tai liiketoimintaan liittyvän suhteen puitteissa. Voimme myös saada tietoja kolmansilta osapuolilta. Tällaiset kolmannen osapuolen lähteet voivat vaihdella ajan myötä, mutta ne ovat aiemmin sisältäneet:

• R3 Reklambyrå AB evästeiden yhteydessä.

Voit tehdä valintoja Autocircin keräämiin tietoihin liittyen. Kun sinua pyydetään antamaan henkilötietoja, voit kieltäytyä. Jos kuitenkin päätät olla antamatta tietoja, jotka ovat tarpeen tuotteen, palvelun tai toiminnon tai vastaavan käyttämiseksi, on olemassa vaara, että et voi käyttää kyseistä tuotetta tai toimintoa. Keräämämme tiedot riippuvat Autocircin kanssa käymäsi vuorovaikutuksen kontekstista, valinnoistasi, mukaan lukien tietosuoja-asetuksesi, sekä käyttämistäsi tuotteista ja toiminnoista.

Keräämme myös meille antamiasi tietoja ja meille lähettämiesi viestien sisältöä, kuten kirjoittamaasi palautetta tai meille esittämiäsi kysymyksiä ja tietoja.

Jos aiomme käyttää henkilötietoja uuteen tarkoitukseen, tässä käytännössä kuvatun lisäksi sinulle ilmoitetaan tällaisesta käytöstä ennen henkilötietojen keräämistä tai sen yhteydessä, ja pyydämme lupaasi tai tarvittaessa suostumustasi.

Vaihtoehtoisesti pyydämme lupaasi ja/tai suostumustasi tällaisen keräämisen jälkeen, mutta ennen kuin käytämme henkilötietojasi uuteen tarkoitukseen.

Syyt henkilötietojesi jakamiseen

Joskus voi olla tarpeen, että jaamme tietojasi toimijoille, jotka suorittavat palveluita puolestamme, jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme.

Tapauksissa, joissa jaamme tietoja sinusta muiden kanssa, olemme varmistaneet, että nämä yritykset noudattavat tietosuojavaatimuksiamme eivätkä ne saa käyttää saamiaan henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Jaamme myös tietoja toimijoille, jotka olemme palkanneet tarjoamaan asiakaspalvelua, tukea tai apua järjestelmiemme ja palveluidemme suojaamisessa ja turvaamisessa, kun he tarvitsevat pääsyn henkilötietoihin näiden palvelujen tarjoamiseksi.

Lopuksi saatamme joutua paljastamaan tai tallentamaan tietojasi, kun katsomme sen tarpeelliseksi, jotta voimme:

1. noudattaa lakia tai oikeusprosessia ja antaa tietoja poliisille ja muille toimivaltaisille viranomaisille
2. suojella asiakkaitamme ja työntekijöitämme esimerkiksi roskaposti- tai petosyritysten estämiseksi
3. hallita ja ylläpitää tuotteidemme ja toimintojemme turvallisuutta, mukaan lukien
järjestelmäämme tai verkostoomme kohdistuvan hyökkäyksen pysäyttämisen
4. suojella Autocircin oikeuksia tai omaisuutta, mukaan lukien toteuttaa ehtoja, jotka ohjaavat
palveluiden käyttöäsi, mutta jos saamme tietoa, että joku käyttää palveluitamme kaupankäyntiin
Autocircille kuuluvalla varastetulla aineettomalla tai aineellisella omaisuudella, emme itse tutki
henkilön yksityistä sisältöä, vaan voimme jättää asian poliisiviranomaisen tehtäväksi.

Huomaa, että verkkosivustomme voi sisältää linkkejä sellaisten kolmannen osapuolen tuotteisiin ja toimintoihin, joiden tietosuojakäytännöt eroavat Autocircin tietosuojakäytännöistä. Jos syötät henkilötietoja johonkin näistä tuotteista ja toiminnoista, tietojasi käsitellään niiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojasi tarkasteleminen ja hallinnoiminen

Voit lukea lisää siitä, miten hallinnoit oikeuksiasi Autocircin Tietosuojalain mukaisesti kohdasta ”Ota meihin yhteyttä”.

Henkilökohtaiset oikeutesi

Autocirc noudattaa Euroopan unionin voimassa olevia tietosuojalakeja, jotka sisältävät soveltuvin osin seuraavat oikeudet:

• Sinulla on oikeus pyytää maksutta rekisteriote (sellaisena kuin se on määritelty lainsäädännössä) ja kopio henkilötiedoistasi sekä ja pyytää oikaisua ja tietyissä olosuhteissa henkilötietojesi korjaamista.
• Sinulla on oikeus pyytää rajoittamista ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka tapahtuu oikeutettujen etujemme mukaisesti.
• Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Ruotsin tietosuojaviranomainen (IMY) on viranomainen, joka valvoo, miten me yrityksenä noudatamme lainsäädäntöä.
• Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi henkilötietojesi tulevaan käsittelyyn.

Henkilötietojesi turvallisuus

Autocirc käyttää erilaisia suojaustekniikoita ja -menetelmiä henkilötietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, ei-toivotulta muuttamiselta ja tietojen häviämiseltä. Antamasi henkilötiedot tallennetaan esimerkiksi tietokonejärjestelmiin, joille on rajoitettu pääsy ja jotka sijaitsevat suojatuissa tiloissa. Kun siirrät erittäin arkaluonteisia tietoja (kuten luottokorttinumeroita ja salasanoja) Internetin kautta, nämä tiedot suojataan salauksella.

Missä säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja

Autocircin käsittelemiä henkilötietoja voidaan säilyttää ja käsitellä asuinmaassasi, Ruotsissa tai muissa maissa, joissa Autocirc, yhteistyökumppanimme tai toimittajamme toimivat. Suoritamme tarvittavat toimet varmistaaksemme, että tämän tietosuojakäytännön mukaisesti keräämiämme tietoja käsitellään tämän käytännön määräysten mukaisesti ja tietojen sijaintimaassa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jos kohdassa ”Syyt henkilötietojesi jakamiseen” esittämistämme syistä siirrämme henkilötietojasi rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle kolmannessa maassa eli EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa, teemme sopimukset ja ryhdymme muihin toimenpiteisiin sovellettavien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Käytämme EU:n vakiolausekkeita asianmukaisina suojakeinoina mahdollisuuksien mukaan.

Henkilötietojen säilyttäminen

Autocirc säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tuotteiden, toimintojen ja palveluiden tarjoamiseksi, pyytämiesi ja hyväksymiesi tapahtumien täyttämiseksi tai muihin välttämättömiin tarkoituksiin, kuten lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseen, riitojen ratkaisemiseen ja sopimuksiemme täytäntöönpanoon. Koska nämä tarpeet voivat vaihdella erityyppisten tietojen ja erityyppisten tuotteiden, palveluiden ja kontekstien osalta, todelliset säilytysajat voivat vaihdella. Kriteereitä, jotka määrittävät tietojen säilytysajan, ovat esimerkiksi:

•  Kuinka kauan henkilötietoja tarvitaan tuotteiden, palvelujen ja toimintojen tarjoamiseen? Tämä sisältää muun muassa tuotteiden, palvelujen ja toimintojen suorituskyvyn ylläpitämisen ja parantamisen, järjestelmämme suojaamisen ja tarvittavien liiketoiminta- ja kirjanpitotietojen hallinnoimisen. Tämä on yleinen sääntö, joka muodostaa perustan useimpien säilytysaikojen laskemiselle.
• Ovatko henkilötiedot erityisen arkaluonteisia? Tällöin käytetään yleensä lyhyempää säilytysaikaa.
• Oletko antanut luvan pidemmän säilytysajan käyttöön? Tällöin säilytämme tietojasi lupasi mukaisesti.
• Onko Autocirc laillisesti, sopimusperusteisesti tai muulla tavoin sitoutunut säilyttämään tietoja? Näin voi olla, jos kyseessä on esimerkiksi pakollinen lainsäädäntö tietojen säilyttämisestä tietyillä lainkäyttöalueilla, viranomaismääräys tutkimusten kannalta merkityksellisten tietojen säilyttämisestä tai tiedot, joita on säilytettävä riidan ratkaisemiseksi.

Evästeet ja vastaavat tekniikat

Lisätietoja siitä, mitä evästeitä autocirc.com käyttää ja miten, on evästekäytännössämme.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Päivitämme tietosuojakäytäntöämme tarpeen mukaan, jotta se heijastaa käyttäjien palautetta ja muutoksia tuotteissamme, palveluissamme ja toiminnoissamme. Kun käytäntö päivitetään, muutetaan viimeisen päivityksen päivämäärää käytännön yläosassa, ja muutokset kirjataan kohtaan ”Muutoshistoria”. Jos käytäntöön tai siihen, miten Autocirc käyttää henkilötietojasi, tulee suuria muutoksia, sinulle ilmoitetaan asiasta verkkoilmoituksella tai sähköpostitse ennen kuin muutokset tulevat voimaan lain edellyttämässä laajuudessa. Lue tämä tietosuojakäytäntö aika ajoin, jotta pysyt ajan tasalla siitä, miten Autocirc suojaa henkilötietojasi ja yksityisyyttäsi.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai jos haluat ottaa yhteyttä Autocircin tietosuojakoordinaattoriin, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen hanna.wadsten@autocirc.com.

Muutoshistoria

Toukokuu 2018: Uuden yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset selvennykset, jotka tulevat voimaan 25.5.2018. Päivitetty tietosuojakäytäntö tulee automaattisesti voimaan kaikille nykyisille käyttäjille ja vierailijoille 25.5.2018. Tuotteidemme, palveluidemme ja toimintojemme käyttöön sovelletaan uutta tietosuojakäytäntöä kyseisestä päivästä alkaen. Politiikkaa on myös tarkistettu tiiviiksi, selkeäksi ja yksiselitteiseksi, ymmärrettäväksi ja helpommin omaksuttavaksi ja ymmärrettäväksi.

Marraskuu 2021: Lisää päivityksiä ja muutoksia, jotta käytäntö kuvaisi selkeämmin sitä, miten harjoitamme liiketoimintaamme ja sen yhteydessä käsittelemme henkilötietoja, mitä oikeuksia sinulla on ja miten pyydät niiden täyttämistä, henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin ja miten käytäntö voi olla tiiviimpi, selkeämpi sekä helpommin ymmärrettävä ja omaksuttava.