Kestävyys

Miksi keksiä pyörä uudelleen?

Toimintamallimme auttaa tuottamaan lisää varaosia varaosamarkkinoille romuttamisen sijaan. Tämä vähentää sekä jätettä että uuden tuotannon tarvetta. Varaosiksi kelpaamattomat osat muunnetaan uusioraaka-aineiksi, joilla on uusia käyttötarkoituksia ja hyötyjä tuotantosyklissä. Käytettyjä osia hyödyntävän ja niiden käyttöikää pidentävän toimintamallin ansiosta auton osat saadaan hyötykäyttöön, mikä johtaa optimaaliseen käyttöikään markkinoilla.

Vakiintunut toimintamallimme auttaa parantamaan maailmaa.

Kitkaton virtaus ja optimoitu arvonluonti koko arvoketjussa – koordinoitu kiertotalousmallimme auttaa kierrättämään ja tuottamaan suuria määriä autojen varaosia.

Kestävyys on pieniä asioita.

Vastuullisuustyö on keskeinen osa ydinliiketoimintaamme – ja tärkein asia asialistallamme. Me pyrimme täyttämään YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet 12 ja 13, jotka koskevat kestäviä kulutus- ja tuotantomalleja sekä ilmastonmuutoksen torjumista. Tavoitteena on vähentää jätteen määrää merkittävästi vuoteen 2030 mennessä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä. Kun vanhat autonosat saavat uuden elämän ja ylijäämämateriaalit kierrätetään ja muunnetaan uusiksi tuotteiksi, voidaan fiksusti minimoida materiaalihukkaa ja pienentää ekologista jalanjälkeä. Jokaisella osasella on merkitystä, ja meidän tulevaisuuden työmme alkaa yksityiskohdista.

Kierrätysosien markkinat etusijalla.

Auton omistamisen ja ajamisen ei pitäisi aiheuttaa tarpeetonta ilmastoahdistusta. Liiketoimintamallimme alentaa autoilijoiden kynnystä kestävään matkustamiseen.

Sama tie, yhteinen suunta.

Selkeä, kunnianhimoinen tavoite
Autocirc on autoteollisuuden jälkimarkkinayritys, joka keskittyy autonosien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Yrityksen ainutlaatuinen rooli autonosateollisuudessa edistää kestävää tulevaisuutta mahdollistamalla autonosien uudelleenkäytön varaosina ja kierrätettyinä alkuperäisosina tuotannossa sekä luomalla paremmat olosuhteet uusioraaka-aineiden hyödyntämiselle. Autocirc pyrkii pitämään kaikki autonosat markkinoilla mahdollisimman pitkään ja luomaan toimintamallin, jossa autonosia hyödynnetään tehokkaasti niiden elinkaaren eri vaiheissa ja edistetään kiertotalouden kehittymistä. Tavoitteenamme on olla Euroopan johtava toimija vuoteen 2025 mennessä.

Toimintaohje
Olemme määritelleet toimintaohjeen sen varmistamiseksi, että meidän ja alihankkijoidemme toiminnassa toteutuvat eettiset, sosiaaliset ja kestävän kehityksen periaatteet.
Ohje varmistaa ja määrittelee yhteiset periaatteet ja standardit, jotka koskevat toimintatapojamme, liiketoimintaamme ja keskinäistä vuorovaikutustamme – sisäisesti ja ulkoisesti. Toimintaohjeemme koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja eettisyys.

Haluamme edistää maapallon kestävää tulevaisuutta tehostamalla kierrätettyjen autonosien käyttöä sekä varaosina että uusiotuotannossa.