Holdbarhet

Hvorfor finne opp hjulet på nytt?

Arbeidsmodellen vår bidrar til at flere bildeler kommer inn i reservedelsmarkedet i stedet for å bli vraket.
Dette reduserer både avfallsmengden og behovet for ny produksjon.
Delene og seksjonene som ikke kan gjenbrukes, omdannes til sekundære råvarer – med nye formål og funksjoner i produksjonssyklusen.
Ved å skape en forretnings-sirkel som gjenbruker og forlenger levetiden til brukte deler, kan vi beholde så mange bildeler som mulig, noe som resulterer i en optimal levetid på markedet.

Vi gjentar oss selv. Gang på gang. Samtidig blir verden bedre.

En friksjonsfri flyt og optimalisert verdiskaping i hele verdikjeden – vår sirkulære forretningsmodell
resirkulerer og gjenskaper store mengder bildeler gjennom et koordinert kretsløp.

Bærekraft handler om små ting.

Bærekraftarbeidet er en stor del av kjernevirksomheten vår – og det viktigste punktet på agendaen vår.
Vi bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål nummer 12 og 13, som handler om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, samt begrense klimaendringene.
Innen 2030 skal mengden avfall reduseres betydelig gjennom forebyggende tiltak, gjenbruk og resirkulering. Når gamle bildeler får nytt liv og rester av materialer resirkuleres og gjøres om til nye produkter, skapes en smart gjenvinningssyklus som minimerer materialavfall og reduserer det økologiske fotavtrykket. Hver lille del teller. Og vårt arbeid for fremtiden begynner i detaljene.

Sekundærmarkedet som førstevalg.

Å eie og kjøre bil bør ikke bidra til unødvendig klimaangst. Forretningsmodellen vår senker terskelen for at flere bilister kan reise bærekraftig.

På samme måte, i samme retning.

En ambisjon med et klart mål
Autocirc skal være et ettermarkedsselskap i bilindustrien som fokuserer helhjertet på gjenbruk og resirkulering. En unik plattform innenfor bildelindustrien som muliggjør en bærekraftig fremtid ved å fremme gjenbruk av bildeler, både som reservedeler og som resirkulerte originaldeler i ny produksjon. I tillegg skapes bedre forutsetninger for gjeninnføring av sekundære råvarer. Vi jobber for at så mange bildeler som mulig skal holde seg på markedet så lenge som mulig. Ved å skape en gruppe av selskaper som kan håndtere ulike deler av levetiden til en bildel, kan Autocirc øke gjenbruket og bidra til utviklingen av en sirkulær økonomi. Målet er å bli størst i Europa innen 2025.

Code of Conduct
For å sikre at våre leverandørers virksomhet gjennomføres gjennom etisk, sosial og bærekraftig praksis, har vi utviklet etiske retningslinjer (Code of Conduct). Disse veileder, sikrer og definerer prinsippene og standarden for hvordan vi oppfører oss, hvordan vi driver virksomheten vår og hvordan vi samhandler med hverandre – internt og eksternt. Våre etiske retningslinjer er bygd opp innen tre områder: miljøansvar, samfunnsansvar og forretningsetikk.

Vi ønsker å muliggjøre en bærekraftig fremtid for planeten vår ved å fremme bruken av gjenbrukte bildeler, både som reservedeler og i ny produksjon.