Autocirc Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Vi är stolta över att presentera Autocircs Års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Läs online: Autocirc Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Ladda ner PDF: Autocirc Års- och hållbarhetsredovisning 2023

2023 i korthet:

Omsättning i miljarder sek 1,9 | Antal anställda: 1042 | Antal bolag: 62

  • Vi slutförde avtalet med Nordic Capital som ny majoritetsägare i Autocirc. Därmed etablerades en solid finansiell plattform och grunden för vår fortsatta tillväxt i Europa.
  • Inträde på den franska marknaden i Paris och Saint-Etienne genom förvärv av två bildemonteringar tillhörande den franska Caréco-kedjan. Etableringen kompletterades senare med förvärvet av ytterligare en Caréco-bildemontering i Reims.
  • I juni inledde vi handeln med Autocirc Group AB:s obligation på Nasdaq Stock Exchange i Stockholm. Under hösten har obligationslånet utökats vid två tillfällen.
  • Etableringen av vårt nya centrallager utanför Oslo innebär att vi når 80% av våra norska kunder inom 24 timmar och har en förbättrad kapacitet för att serva alla våra marknader.
  • Fortsatta investeringar i vår centrala organisation som omfattar nyckelrekryteringar inom finans, koncernredovisning, cash management, verksamhetsutveckling samt IT & Tech.
  • En ny ESG-strategi antogs. Vi implementerade även en kanal för visselblåsning samt uppdaterade vår uppförandekod och policy för likabehandling.
  • Petteri Saarinen tillträdde som ny styrelseordförande med dokumenterad erfarenhet av framgångsrik internationell affärsverksamhet.
  • Totalt förvärvades 15 bolag inklusive dotterbolag. Förvärven har förutom inträde på ny marknad även inneburit en strategisk förbättring av vår värdekedja genom förvärv av bolag med fokus på bland annat tunga fordon, renovering, transport och logistik.

 

Johan Livered, VD på Autocirc:
”Vi har blivit en ännu tydligare drivkraft för hållbar omställning.”

”Under 2023 gjorde vi flera viktiga investeringar som flyttar fram vår position. Vi fortsatte att stärka vår närvaro i Europa genom våra största förvärv hittills. Samtidigt utvecklade vi vår centrala organisation för att skapa ännu bättre förutsättningar för samarbete och tillväxt. 

Vår vision är att uppnå cirkularitet inom bildelsindustrin. Strategin för hur vi når dit är mångfacetterad, men en nyckelfråga är tillgången på alternativ till nyproducerade bildelar. Vi finns på en underskottsmarknad där det alltid är större efterfrågan än vi kan leverera. Här kan vi göra stor skillnad genom vår närvaro på flera marknader. Skalfördelarna med vår verksamhet är inte bara en fråga om volym, utan också hur vi kan skapa en matchning mellan marknader så att vi bättre kan möta efterfrågan. En annan viktig aspekt för att tillgängliggöra bildelar för återanvändning är samarbete – både inom Autocirc och med externa partners. Under året har vi fokuserat på att dra större nytta av all kompetens som finns hos våra dotterbolag och bli ännu bättre på att arbeta tillsammans. Samtidigt har vi fördjupat våra samarbeten med ledande försäkringsbolag på våra nordiska marknader. Parallellt med det arbete vi själva gör finns det en oerhörd kraft i samhällsutvecklingen och de politiska initiativen på europeisk nivå. Bland annat är ett nytt EU-direktiv på väg som innebär att även biltillverkarna kommer att behöva verka aktivt för återanvändning. Det är väldigt positiva signaler – både för miljön och för vår affärsmodell. Det är tydligt att hållbarhet är vägen framåt.”