Autocirc emitterar ytterligare obligationer om 130 miljoner kronor

PRESS RELEASE
Stockholm, 3 oktober 2023

Autocirc Group AB (publ) (“Bolaget”) har emitterat ytterligare obligationer om 130 000 000 kronor under Bolagets existerande 2022/2025 seniora säkerställda obligationslån med en ram om 1 500 000 000 kronor med ISIN: SE0017885916 (”Obligationslånet”). Efter emissionen av de ytterligare obligationerna kommer totalt 1 130 000 000 kronor att vara utestående under Obligationslånet. Nettoemissionslikviden från obligationsemissionen ska användas till generella företagsändamål. De ytterligare obligationerna emitteras till ett pris om 104 procent av det nominella beloppet.

Carnegie och Nordea agerade Joint Bookrunners i obligationsemissionen och White & Case agerade legal rådgivare till Bolaget

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Andersson, CFO Autocirc Group

E-mail: gunilla.andersson@autocirc.com

Telefon: +46 (0)722 184736

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN. DE VÄRDEPAPPER SOM NÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1993 (SÅSOM ÄNDRAD). DE FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS IN I USA, FÖRUTOM PÅ BASIS AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE KOMMER ATT GÖRAS I USA OCH INFORMATIONEN SOM FINNS HÄRI UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER IN I USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.Press Release Autocirc Oktober 3 2023