Autocirc har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer i ett belopp om 200 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN. DE VÄRDEPAPPER SOM NÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1993 (SÅSOM ÄNDRAD). DE FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS IN I USA, FÖRUTOM PÅ BASIS AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE KOMMER ATT GÖRAS I USA OCH INFORMATIONEN SOM FINNS HÄRI UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER IN I USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Autocirc Group AB (publ) (“Autocirc” eller “Bolaget”) har emitterat ytterligare obligationer i ett belopp om 200 000 000 kronor under Bolagets befintliga seniora säkerställda obligationslån 2022/2025 med en total ram om 1 500 000 000 kronor (ISIN: SE0017885916) (”Obligationen”). Efter emissionen kommer ett totalt belopp om 1 330 000 000 kronor att vara utestående under Obligationen. Emissionen möttes av stark efterfrågan från välrenommerade nordiska institutionella och privata investerare och de ytterligare obligationerna emitteras till 104,5 procent av det nominella beloppet. Likviddagen för de efterföljande obligationerna är 29 november 2023.

Carnegie Investment Bank och Nordea agerade som Joint Bookrunners i transaktionen och White & Case agerade som legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Andersson, CFO, Autocirc Group
E-post: gunilla.andersson@autocirc.com
Telefon: +46 (0)722 184736

This information is information that Autocirc Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 18.45 CET on November 23 2023.