För världens bästa försäkringsbolag

Jobbar du med bilförsäkringar och vill världens bästa? Vi ansluter flera bolag på reservdelsmarknaden till en och samma affärscirkel och möjliggör ett stabilt flöde av hållbara reservdelar. På stor skala.

Mod att förbättra bildelsbranshen

Med hjälp av dig och andra samarbetspartners blir vi en betydande aktör i den cirkulära ekonomin. I vår årsrapport finns allt du behöver veta om oss som verksamhet – och varför vi kommer vara störst i Europa 2025.

DET KRÄVS EN HEL DEL

Först plockas bilen isär. Sen rustas de olika delarna upp och säljs som separata reservdelar. Ungefär som nya delar, fast billigare – och bättre för miljön. Visst låter det enkelt? Sanningen är att det krävs en hel del. En gemensam plattform som kopplar samman alla stationer på reservdelens resa. Det är där Autocirc kommer in i bilden.

Ett stabilt flöde av hållbara reservdelar

Vår roll är att samla och sammanföra olika aktörer inom bildelsindustrin under ett och samma tak. Lokala företag över hela Europa som bidrar med sitt strå till återanvändningscykeln. Tillsammans utgör vi alla de komponenterna som behövs för att leverera ett stabilt flöde av hållbara reservdelar – på stor skala.

VÅRA BOLAG

Taxonomi – kvalitetsstämpel för hållbara investeringar

Taxonomin är en åtgärd i EU:s handlingsplan för finansieringen av hållbar tillväxt. För finansmarknaden blir det ett viktigt verktyg eftersom det möjliggör identifiering och jämförande av olika investeringar. Allting handlar egentligen om att få svar på en enda fråga: Är det miljömässigt hållbart eller inte? För att klassas som ett hållbart företag utifrån taxonomins kriterier ska verksamheten väsentligt nå upp till minst 1 av de 6 miljömålen, utan att skada något av de andra.

Taxonomins 6 målsättningar:
1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Vi har inte råd att vänta

För att minska vår påverkan på planeten måste vi tänka om. Genom att ersätta vår traditionella och linjära ekonomi med ett nytt cirkulärt system kan vi effektivt minska den ständiga påfyllningen av resurser. Vi dämpar resursflöden och förvandlar nyproduktion till återanvändning och återtillverkning – för att i så stor mån som möjligt kunna återsälja det som redan är producerat.

  • TIO AV 100

    Enligt statistiken krockar tio bilar av 100. Av de tio blir en bil helt utdömd och kan därför bli till reservdelar åt de andra nio. Alla delar levereras med garantier och kan beställas till verkstäder i hela Sverige.

  • 90%

    I Sverige är 90% av delarna som används nytillverkade. För att tillverka nya delar krävs både ny råvara och stora mängder energi. Eftersom de flesta bildelstillverkarna finns i Sydostasien bidrar det till enorma utsläpp från transporter.

  • 12 000 DELAR

    Ca 12 000 delar krävs för att bygga en bil. Genom att återanvända fler delar på varje uttjänt bil bidrar vi till en massiv förändring i den cirkulära ekonomin. Även de delar som är trasiga tas om hand för senare återanvändning.

Vill du prata vidare?

Bra affärer börjar i goda relationer – och rätt samarbeten skapar nytta för varandra. Hur kan vi hjälpas åt? Kontakta oss nedan, tillsammans hittar vi en hållbar väg framåt.