Investerare

Affärer som får världen att gå runt

Hållbara reservdelar är framtidens investering. Här kan du läsa mer om fördelarna med oss som partner. Du kan bland annat säga att utsläppen minskar med 75%. Det gör alla som jobbar med oss.

Mod att förbättra bildelsbranschen

Vi utmanar den traditionella bildelsindustrin och banar väg för hållbar återanvändning, på stor skala. Med hjälp av dig och andra investerare blir vi en betydande aktör i den cirkulära ekonomin. I vår årsrapport finns allt du behöver veta om oss som verksamhet – och varför vi kommer vara störst i Europa 2025.

DEL AV NÅGOT STÖRRE

Vår företagsgrupp består av fristående verksamheter och vi fungerar tack vare rätt kunskap och goda relationer i alla led. Det är så vi skapar högkvalitativ och trovärdig cirkularitet i bildelsindustrin. Lokala aktörer med globala miljömål, som tillsammans bildar en bransch som visar vägen in i framtiden.

Våra bolag

VARJE
DEL
RÄKNAS

Alla bolag som är en del av Autocirc har samma övertygelse och driv för en hållbar industri, men med olika spetskvaliteter och kompetensområden. För att verkligen lyckas med det vi kallar cirkulär återanvändning krävs specialister som tar hand om varje del i cirkeln. Ju större affärscirkel, desto större utväxling för vår gemensamma affär.

  • TIO AV 100

    Enligt statistiken krockar tio bilar av 100. Av de tio blir en bil helt utdömd och kan därför bli till reservdelar åt de andra nio. Alla delar levereras med garantier och kan beställas till verkstäder i hela Sverige.

  • 90%

    I Sverige är 90% av delarna som används nytillverkade. För att tillverka nya delar krävs både ny råvara och stora mängder energi. Eftersom de flesta bildelstillverkarna finns i Sydostasien bidrar det till enorma utsläpp från transporter.

  • 12 000 DELAR

    Ca 12 000 delar krävs för att bygga en bil. Genom att återanvända fler delar på varje uttjänt bil bidrar vi till en massiv förändring i den cirkulära ekonomin. Även de delar som är trasiga tas om hand för senare återanvändning.

Taxonomi – kvalitetsstämpel för hållbara investeringar

Taxonomin är en åtgärd i EU:s handlingsplan för finansieringen av hållbar tillväxt. För finansmarknaden blir det ett viktigt verktyg eftersom det möjliggör identifiering och jämförande av olika investeringar. Allting handlar egentligen om att få svar på en enda fråga: Är det miljömässigt hållbart eller inte? För att klassas som ett hållbart företag utifrån taxonomins kriterier ska verksamheten väsentligt nå upp till minst 1 av de 6 miljömålen, utan att skada något av de andra.

Taxonomins 6 målsättningar:
1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Vi har inte råd att vänta

För att minska vår påverkan på planeten måste vi tänka om. Genom att ersätta vår traditionella och linjära ekonomi med ett nytt cirkulärt system kan vi effektivt minska den ständiga påfyllningen av resurser. Autocircs roll är att dämpa resursflöden och förvandla nyproduktion till återanvändning och återtillverkning – för att i så stor mån som möjligt kunna återförsälja det som redan är producerat.

FINANSIELL KALENDER

31 mars 2024 – Årsredovisning Autocirc Group 2023
31 maj 2024 – Delårsrapport Q1 2024
31 augusti 2024 – Delårsrapport Q2 2024
30 november 2024 – Delårsrapport Q3 2024
28 februari 2025 – Delårsrapport Q4 2024