För en smartare bildelsindustri.

Autocirc är navet i en cirkulär affärsmodell.
Tillsammans med flera fristående aktörer minimerar vi materialspill och optimerar återanvändningen av hållbara reservdelar. Ett återvinnande koncept för kunder, partners och investerare. Och inte minst för nästa generation.

Del av något större

Lokala aktörer med globala miljömål.

Vi ansluter flera bolag på reservdelsmarknaden till en och samma affärscirkel och möjliggör ett stabilt flöde av hållbara reservdelar. På stor skala.

Sortering med eftertanke

Vi återanvänder fler delar på obrukbara bilar och gjuter nytt liv i överblivet material.
Varje del av bilen kategoriseras in i ett av följande fyra användningsområden:

Återanvändning
Att direkt återanvända hela bildelar är det bästa för både miljö och ekonomi.
Vi säkerställer att delarna är felfria innan de återinförs på marknaden.

Renovering
Trasiga delar som behövs på reservdelsmarknaden renoveras upp och återställs till nyskick. Att skapa ökad hållbarhet i fler efterfrågade delar är kärnan i den cirkulära ekonomin.

Vidareanvändning
Även de delar som inte behövs på reservdelsmarknaden återinförs på marknaden, då för ett annat syfte än ursprungssyftet. Exempelvis batterier kan användas för att lagra energi.

Återvinning
Materialet som sedan återstår delas upp i så många rena fraktioner som möjligt, för att därefter återvinnas och bli till nya, hållbara bildelar på eftermarknaden.

Vårt uppdrag tillsammans med våra dotterbolag är att optimera återanvändning av bildelar och skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi och hållbar framtid.

– Johan Livered, grundare av Autocirc.

75% mindre CO2.

Att välja rätt reservdelar kan göra förbluffande stor skillnad för vår totala klimatpåverkan. Reparation med återanvända reservdelar minskar koldioxidutsläppen med hela 75% jämfört med nya reservdelar, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet.