För en smartare bildelsindustri.

Autocirc är navet i en cirkulär affärsmodell. Tillsammans med flera fristående aktörer minimerar vi materialspill och optimerar återanvändningen av hållbara reservdelar. Ett återvinnande koncept för kunder, partners och investerare. Och inte minst för nästa generation.

DEL
AV
NÅGOT

STÖRRE

Lokala aktörer med globala miljömål.

Vi ansluter flera bolag på reservdelsmarknaden till en och samma affärscirkel och möjliggör ett stabilt flöde av hållbara reservdelar. På stor skala.

DEL AV NÅGOT

STÖRRE

Lokala aktörer med globala miljömål.

Vi ansluter flera bolag på reservdelsmarknaden till en och samma affärscirkel och möjliggör ett stabilt flöde av hållbara reservdelar. På stor skala.

Kapacitet
för kvantitet.

Vi loopar det linjära. Genom vårt koncept går vi ifrån det traditionella sättet att konsumera och skapar istället cirkulära flöden av bildelar. Det krävs ungefär 12 000 delar för att bygga en bil, det är 12 000 anledningar till att arbeta cirkulärt och skapa förutsättningar till återanvändning. Genom vår cirkel skapar vi ett helhetskoncept där vi samlar in, demonterar och säljer återanvända bildelar. Därmed minskar vi klimatpåverkan och behovet att utvinna ändliga naturresurser.

Vårt uppdrag tillsammans med våra dotterbolag är att optimera återanvändning av bildelar och skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi och hållbar framtid.

– Johan Livered, VD på Autocirc.

Vårt uppdrag tillsammans med våra dotterbolag är att optimera återanvändning av bildelar och skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi och hållbar framtid.

– Johan Livered, VD på Autocirc.

75%
mindre
CO2

75%
mindre
CO2

Att välja rätt reservdelar kan göra förbluffande stor skillnad för vår totala klimatpåverkan. Reparationer med återanvända reservdelar minskar koldioxidutsläppen med hela 75% jämfört med nya reservdelar, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kontakta oss.