Back to all news

En hållbar satsning för framtida generationer

“All fakta visar hur klimatförändringarna slår hårt mot hela planeten.”
António Guterres, FN:s generalsekreterare

FN:s klimatpanel, IPCC, släppte nyligen sin andra delrapport på temat effekter, anpassning och sårbarhet inom klimatet med statistik från över 34 000 studier. Huvudbudskapet i rapporten var att klimatförändringarna kommer betydligt snabbare än vad man beräknat. Klimatförändringarna förutspås ge upphov till fler skador och fler människor kan komma att påverkas än vad man tidigare prognostiseras vilket gör att situationen inom en snar framtid kommer bli mer ohållbar än vad den redan är.

Som en lösning på problemet tas klimatanpassning upp. Klimatanpassning handlar om att rusta samhällen, människor och ekosystem inför de nya utmaningarna som den globala uppvärmningen medför. Man ser en tydlig koppling mellan global uppvärmning och behovet av att anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat, något även Taxonomin tar upp.

För att en förändring av utsläppen ska ske krävs en global mobilisering. Aktörer och forskare inom området har länge försökt få folk att välja det som är nyttigt för dem, bra för planeten och kostnadsbesparande för samhället. Det är ingen enkel utmaning, då människan i grunden är bekväm och ogillar förändringar. Vi måste helt enkelt göra det lättare för folk att välja bättre.

ANDRAHANDSMARKNAD SOM FÖRSTAHANDSVAL

Forskning har även visat att utsläppen kan halveras med hjälp av cirkulär ekonomi. Ju fler investeringar, initiativ och förslag som visar att det lönar sig att investera cirkulärt, desto fortare kan vi dämpa den globala uppvärmningens framfart.

Vad som står klart är att minsta lilla kan göra skillnad. Därför ser vi det som vår skyldighet att uppmuntra fler människor till att agera miljövänligt och hållbart. Autocircs affärsidé är enkel. Genom att knyta samma olika bolag inom fordonsbranschen som redan arbetar med en hållbar affärsmodell kan vi erbjuda ett bättre alternativ till konsumenter som vill göra medvetna val och minska sina ekologiska avtryck.

Vi tillgängliggör ett mer miljövänligt alternativ vilket minskar behovet av nyproduktion inom eftermarknaden. På så vis kan vi erbjuda och guida våra kunder till att göra bättre och mer hållbara val. Och det är ett erbjudande som aldrig kommer gå ur tiden.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?
Kontakta Hanna Wadsten, ESG & Quality Manager
hanna.wadsten@autocirc.com

Källförteckning:
https://www.ipcc.ch/
https://www.svd.se/fn-kravs-tusentals-miljarder-for-klimatomstallning